L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, des de l’any 2015, treballa per ser un municipi educatiu referent en el nostre entorn i per a garantir la igualtat d’oportunitats. Amb aquesta voluntat, i amb l’impuls de l’Àrea d’Educació, l’any 2022 ens vam adherir a l’aliança Educació 360, per tal de crear i reforçar els serveis educatius, d’infància i de famílies.

L’Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu local, capaç de connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Aquest plantejament vol vincular l’Escola, les famílies i tots els agents i recursos de la comunitat, públics i privats, vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Així doncs, aquesta mirada proposa que el model educatiu promogui i incorpori també les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema reglat escolar: activitats extraescolars, de vacances, el temps de migdia i, en àmbits com l’artístic, l’esportiu, el lúdic, de lleure, tecnològic…