ÒRGANS DE GOVERN

Ple Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat bimensual el darrer dijous del mes corresponent, a les 20 h als baixos del Centre Cultural Can Roscada de Vilobí. Tanmateix, en casos excepcionals les sessions es traslladen en altres espais, com són la rectoria de Salitja o el pavelló de Sant Dalmai. Totes les sessions són obertes a la presència dels ciutadans. Pel que fa a les ordinàries, compten amb un torn de preguntes a realitzar per part del públic assistent.

Informació d’interès

En relació a l’ordre del dia, es publica sempre el divendres abans al web municipal així com al xarxa de Facebook. Per saber què ha decidit el Ple, l’endemà de cada sessió es publiquen els resultats de les votacions al web de l’Ajuntament, i en un termini màxim d’una setmana es publica el vídeo íntegre de la sessió al canal de YouTube del consistori. Finalment, totes les actes aprovades compten amb un espai dins el web.

Junta de Govern

La Junta de Govern és integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde, el qual n’ha de donar compte al ple.

La Junta de Govern Local a Vilobí d’Onyar, es reuneix quinzenalment per les seves reunions resolutives, els dilluns a les 9 hores. En els mesos d’agost/setembre i de desembre/gener, per compaginar-ho amb les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, es podrà celebrar una sessió mensual. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora.

La Junta de Govern Local es reuneix setmanalment per les seves reunions deliberatives, alternativament, els dimecres a les 9.15 h del matí i els dijous a les 6 de la tarda (18 hores).