CATÀLEG DE TRÀMITS

Finestreta Única Empresarial (FUE)

La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l’Administració.

És l’espai físic o virtual des d’on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la vostra activitat, amb independència de l’Administració responsable.

Administració electrònica

Presencials

En aquesta secció trobareu formularis en PDF pels tràmits o comunicacions que no es poden realitzar telemàticament. Per la resta de tràmits, les oficines municipals estaran al vostre servei en el seu horari habitual.