Servei d'Acollida de Matins i Tardes per al curs 2016-2017

Ja estan obertes les inscripcions per al SAM – SAT 2021-22. Aquest, és el servei per a totes aquelles famílies que, per diferents motius, es troben amb la necessitat de portar o recollir el seus fills a l’escola fora de l’horari de les classes.

Podeu fer la inscripció entregant la documentació (que trobareu al final de la notícia) a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h i també dijous de 16.30h a 19.30h), o mitjançant instància genèrica.

Per inscriure’s cal:

  • FULL D’INSCRIPCIÓ OMPLERT,
  • FOTOGRAFIA DEL/A PARTICIPANT MIDA CARNET,
  • FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL,
  • FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DEL/A PARTICIPANT,
  • FOTOCÒPIA DEL CARNET DE VACUNES DEL/A PARTICIPANT.

La inscripció amb la documentació completa s’ha d’entregar com a mínim UN DIA ABANS DE COMENÇAR A USAR EL SERVEI!

Us preguem que ABANS DE COMENÇAR A USAR EL SERVEI US POSEU EN CONTACTE amb l’equip de monitors PER TELÈFON (648 00 54 59, preferentment per WhatsApp o trucant).

Documentació: 

Podeu descarregar aquí el full d’inscripció

Podeu descarregar aquí els requisits i més informació

Podeu descarregar aquí el full de declaració responsable

Podeu descarregar aquí el full per canviar de modalitat