INFORMACIÓ GENERAL

Vilobí d'Onyar
Vilobí d'OnyarLa Selva | Girona | Catalunya

Vilobí d’Onyar és un municipi de la comarca de la Selva que forma part de l’àrea urbana de Girona. El seu terme municipal comprèn tres pobles: Salitja, Sant Dalmai i Vilobí. Aquest últim és el centre administratiu. Està situat a l’extrem nord-est de la depressió prelitoral, a la conca mitjana del riu Onyar, que travessa el terme de nord-est a sud-est.

Té una extensió de 32,84 Km² i el seu paisatge és principalment pla, formant suaus ondulacions cobertes d’alzines, roures, pins i suros. El punt més alt del municipi el trobem al turó de Sant Llop, on el cràter del volcà La Crosa assoleix els 203 metres sobre el nivel del mar. La vila però, s’estén a la part més planera, on l’altitud mitjana és de 148 metres.

El creixement de la població es va mantenir constant des de mitjan segle XIX fins als anys setanta i vuitanta del segle XX, quan la onada d’immigració interna i la millora de les condicions de vida van propiciar desenvolupament urbà molt important. Durant la passada dècada també es va produir un increment demogràfic molt destacable que fa que el municipi compti en l’actualitat amb més de 3.000 habitants.

Comunicacions

Vilobí està comunicat amb Girona per la carretera N-II i per la comarcal GI-533, que arriba fins a Santa Coloma de Farners. L’eix transversal (C-25), al seu torn, l’enllaça amb la Catalunya central i l’autopista AP7 l’acosta a Barcelona. L’Aeroport Internacional Girona-Costa Brava, ubicat al municipi, s’ha convertit en una de les principals portes d’accés del turisme europeu que visita Catalunya i fa de Vilobí un dels punts estratègics de les comunicacions gironines.

Fotos aèries 02

Economia

Una de les àrees tradicionals d’activitat econòmica de Vilobí és la pagesia. En els últims temps, aquest sector ha patit un important procés de modernització que situa el municipi entre els capdavanters de la comarca en aquest camp. Recentment, el turisme generat per les línies de baix cost que operen a l’aeroport internacional Girona-Costa Brava ha propiciat una augment del sector serveis, representat especialment en el sector hoteler i la restauració.

Breu ressenya històrica

Les primeres restes arqueològiques trobades a les rodalies de l’actual Vilobí són de l’època del Paleolític Mitjà però no és fins als temps de la romanització de la península quan podem situar els orígens del poble com a tal, possiblement per la seva proximitat a una de les principals vies de comunicació romanes, la Via Augusta.

La primera documentació escrita on apareix Vilobí, en aquell moment coneguda com Villa Albini, data de l’any 882. Un dels seus personatges més destacats va ser el remença Pere Antoni, que va participar a la crisi de la pagesia catalana al segle XV.