URBANISME

URBANISME

Des d’aquesta regidoria es potencia un creixement sostenible del municipi mitjançant la planificació i ordenació del territori i mantenint una disciplina urbanística. L’objectiu és crear un model de municipi per al futur basat en les previsions de creixement i les necessitats infraestructurals que inclogui projectes de participació ciutadana i s’anticipi a les necessitats dels habitants.

Regidors responsables:
Lluís Salvi i Camps – alcaldia@vilobidonyar.cat

Olga Guillem i Pujol – olgaguillem@vilobidonyar.cat

Funcions:

  • Ordenació i Planificació del Territori.
  • Llicències d’obres i activitats.
  • Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística.
  • Serveis tècnics municipals.