SOL·LICITUD D’AJUTS PER A L’ACCÉS ALS CASALS D’ESTIU MUNICIPALS

Des de l’àrea de Benestar Social s’ha preparat una línia de subvencions amb la finalitat de donar suport i potenciar les activitats d’estiu, garantint la igualtat d’accés als casals d’estiu per a infants i adolescents del municipi de Vilobí d’Onyar.

El termini de presentació de sol·licituds per el programa d’ajudes per participar en casals d’estiu municipals finalitzarà el proper 29 de maig. Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat, degudament omplert i signat i acompanyat de la documentació que correspongui en cada cas, i s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament, mitjançant instància genèrica.

Podeu descarregar els documents -que s’adjunten al final d’aquesta informació- i adjuntar-los en una instància genèrica que podeu entregar presencialment a les oficines municipals o bé via telemàtica per l’e-tram.

 

Convocatòria, bases, informació i requisits 

Sol·licitud d’ajut econòmic per a la participació en casals d’estiu