Des de l’àrea de Benestar Social, conscient de la necessitat de garantir una equitat en el territori pel que fa necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del municipi de Vilobí d’Onyar, tot respectant el principi d’autonomia local, vol donar suport i potenciar les activitats d’estiu, garantint la igualtat d’accés per a infants i adolescents de Vilobí d’Onyar.

El termini de presentació de sol·licituds per el programa d’ajudes per participar en casals d’estiu municipals, s’iniciarà el 12 de maig i finalitzarà el 27 de maig de 2022. Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat, degudament omplert i signat i acompanyat de la documentació que correspongui en cada cas, i s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament.

 
Podeu descarregar els documents -que s’adjunten al final d’aquesta informació- i adjuntar-los en una instància genèrica que podeu entregar presencialment a les oficines municipals o bé via telemàtica per l’e-tram.
 

Convocatòria, informació i requisits 

Sol·licitud d’ajut econòmic per a la participació en casals d’estiu

Bases de la convocatòria