Recordatori calendari fiscal per a l’any 2023

Mitjançant  el Decret d’Alcaldia 2022DECR000552 de data 27 d’octubre de 2022 es va aprovar la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2023. Recordem les dates dels períodes de pagament.