A partir d’avui ja podeu demanar la vostra bonificació per a compostadors domiciliaris.

Aquesta bonificació suposa un descompte del 16% sobre la quota general de la taxa de residus.

Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, cal complir els següents requisits:

Tramitar a l’Ajuntament l’adhesió a la campanya “A la Selva fem compost”.
Utilitzar el/s compostador/s facilitat/s pel Consell Comarcal o adquirit/s pel seu compte.

El termini per a sol·licitar la bonificació és fins al 15 de febrer de 2024.

Per a més informació podeu descarregar-vos el PDF aquí.