En dos anys l’antiga cantera de Can Bells quedarà restituïda

2018ElPatufet

Dimarts, 15 de maig al vespre s’ha fet una xerrada sobre la restitució de Can Bells a Can Roscada.

Dimarts, 15 de maig del 2018
Una quinzena de persones han estat aquest vespre a la xerrada sobre la restitució de Can Bells. La xerrada, feta conjuntament entre l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i l’empresa Transports Mateu ha volgut explicar als veïns l’actuació que es farà a l’antiga cantera il·legal.
Transports Mateu omplirà i restituirà els terrenys de l’antiga cantera que ocupen una superfície de 1,5Ha, amb un total de 100.000m3 de terra, dels quals uns 7.000m3 seran de finalització amb terra vegetal (la capa més superficial). Aproximadament uns 3.000m2 seran replantats amb arbres i la resta es destinarà a conreu.
Gran part de les terres que ompliran el forat procediran de l’excavació de les plantes soterrànies de la nova Clínica Girona, que s’ha de construir a la zona de Girona 2. El període màxim de duració dels treballs és de 4 anys, que és el que permet la llei, però la intenció és poder tenir el terreny restituït en uns 2 anys.
Es procedirà a realitzar una mota d’uns 3 metres d’alçada en la zona més propera als habitatges, per tal de reduir tant l’impacte visual com l’acústic mentre durin els treballs
Finalment quedarà un camp de cultiu unificat i integrat paisatgísticament amb l’entorn perquè al voltant hi ha també camps. Els marges es replantaran amb pins i alzines.
Aquesta és una operació que es farà entre el propietari del terreny (és un terreny privat) i l’empresa privada. L’Ajuntament ha volgut explicar el projecte públicament pensant en els veïns i per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir abans de l’obra. També s’han acceptat suggeriments, de fet després de la xerrada s’ha acordat que també es plantaran alzines als marges enlloc de només pins.
Els permisos ja estan concedits i s’està habilitant la zona. Un cop avancin les negociacions amb el propietari es començaran les actuacions.

Història de Can Bells
L’any 2005 es va crear una cantera a Can Bells, de la que se’n va extreure material (sauló) per fer les vies de comunicació properes. Finalment la cantera va quedar en desús.
L’extracció no era legalitzada, tampoc ho era el material extret. Per això quedava fora de la Llei de Mines i de la normativa ambiental complementària, tampoc hi havia un programa ni una fiança per garantir-ne la restauració.
El fossat que va quedar ha estat utilitzat freqüentment com a lloc d’abocaments il·legals de runes i d’escombraries en general, a més de ser un lloc perillós, donat que en el punt més profund hi ha un desnivell de 17m.