Ja podeu participar al concurs de fotografia per al calendari 2023!

Aquí teniu les bases per a participar al concurs fotogràfic per al calendari 2023 de Vilobí d’Onyar. Teniu fins el proper 29 de noviembre per a presentar les vostres fotografíes! També podeu descarregar les bases aquí.

Primer.- Participants

Qualsevol persona que no sigui professional de la fotografia ni membre del Jurat
d’aquest concurs.

Es defineix com a no professional aquella persona que no tingui una qualificació professional com que no treballi en el sector de la fotografia. I així ho haurà de fer constar en la declaració jurada de l’annex d’aquesta convocatòria.

En el cas que un menor d’edat esdevingui guanyador, un representant o tutor legal
major d’edat haurà d’acompanyar-lo a recollir els premis i hauran d’acceptar qualsevol
restricció que es puguin fer en els premis encara que no s’hagi indicat prèviament.

Així mateix els participants hauran de complir els requisits fixats a la llei 38/2003, general de subvencions, article 13.

 

Segon.- Objecte i temàtica del concurs.

Aquest concurs té l’objectiu d’estimular el treball creatiu a través de la realització de
fotografies de diferents racons del municipi de Vilobí d’Onyar per tal que puguin il·lustrar els diferents mesos de l’any i alhora potenciar el patrimoni cultural i natural del municipi en totes les seves vessants, per tal de que es conegui i es valori. 

La temàtica del concurs és lliure, tot i que s’haurà de poder identificar, visualment, de forma clara, que les fotografies han estat realitzades dins el terme municipal de Vilobí d’Onyar (Vilobí, Salitja i Sant Dalmai).

 

Tercer.- Bases reguladores

Bases Reguladores Específiques per a la concessió de premis com a resultat de concursos organitzats per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, aprovades pel Ple de data 25 de novembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 232 de data 3 de desembre de 2021.

 

Quart.- Obres

Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 obres. Aquestes no poden haver estat premiades i/o estar pendents de veredicte en cap altre concurs.

Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat difoses prèviament a través de cap mitjà o canal (Internet, sales d’exposicions, etc.).

Les fotografies que puguin vulnerar drets personals o que puguin resultar ofensives, violentes, incendiàries, difamatòries o discriminatòries seran desqualificades. Així mateix, l’organització es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.

 

Cinquè:- Premi

El premi consistirà en un lot de productes locals valorat en 250 euros per al/la guanyador/a del concurs i la publicació de la seva fotografia a la portada del calendari 2023 i com a capçalera d’un dels 12 mesos de l’any.  A les persones autores de les 11 següents obres seleccionades se’ls lliurarà un obsequi i es publicaran les fotografies també a l’interior del calendari, cadascuna en un dels mesos de l’any. Cada concursant només podrà rebre un premi.

Les despeses d’aquest premi aniran a càrrec de l’aplicació 4.330.48005 del pressupost  municipal vigent per un import total de 475,00€

 

Sisè.- Termini de presentació dels treballs

Les obres es podran presentar fins el dimarts 29 de novembre de 2022. Es poden fer arribar a través del següent correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat amb l’assumpte “Concurs calendari 2023”.

 

Setè.- Format

L’arxiu ha d’estar en format JPEG, JPG, PNG o TIFF amb una resolució, mínima,  de 300ppp. La fotografia ha d’estar orientada en horitzontal i la mida de la fotografia ha de ser proporcional a 300 mm per 200 mm.

 

Vuitè.- Identificació

A l’entrega de l’arxiu caldrà indicar, en un full a banda, el títol de la fotografia, el nom de l’autor/a, la seva adreça de correu electrònic, un telèfon de contacte i el lloc i la data en què s’ha fet cada fotografia. No es pot incloure el nom ni cap dada personal que identifiqui, firma o marca d’aigua a l’arxiu de les fotografies.

 

Nové.- Jurat

El jurat estarà format per persones del municipi vinculades a la fotografia, personal tècnic de l’Ajuntament i el/la guanyador/a de l’edició anterior el/la qual no podrà participar en aquesta edició del concurs. El jurat tindrà un caràcter totalment tècnic i actuarà amb total imparcialitat i objectivitat, i estarà sotmès a les causes d’abstenció previstes a l’article 23 de la Llei  40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic.