Bases premis treballs de recerca 2018 de Batxillerat

Acte final bibliocursa 9-2-18

DESTINATARIS
S’hi poden presentar tots els joves empadronats al municipi de Vilobí d’Onyar que estiguin cursant 2n de Batxillerat durant el curs 2017/18.
PRESENTACIÓ
• Els treballs s’han de presentar a l’ajuntament en format PDF.
o Presencial a l’ajuntament mitjançant un CD o USB.
o Per correu electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat, amb el concepte: premis recerca 2018
• En un document a part cal facilitar el nom i cognoms, el títol del treball, el centre d’estudi, el telèfon de contacte i la temàtica que es presenta (general o Vilobí).
• Cal adjuntar un resum i una selecció de paraules clau, en format PDF, amb una extensió màxima d’un full. Al resum han de constar-hi els objectius, els resultats i les conclusions de la recerca.
• Es presentaran els treballs en pseudònim i de forma que l’autor no es pugui identificar.
• Terminis:
o Els treballs s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar (horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 i també els dijous de 16:30 a 19:30h).
o Fins el dimecres 28 de març.
• No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini i que no compleixi la documentació sol·licitada.
• El dia de l’entrega dels premis, dissabte 21 d’abril a les 6 de la tarda, s’ha de fer una explosió oral del treball, obert al públic i amb una durada entre 5 i 10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ (generals)
• Qualitat del treball escrit:
o Estructura del dossier
o Ús adequat de la llengua escrita
o Redactat ben estructurat i amb rigor formal
o Presentació neta i acurada
• Contingut del treball:
o Comunicació de les idees de forma clara i precisa
o Correcció en els continguts conceptuals exposats
• Capacitat de síntesi sentit crític en l’elaboració del treball
• Originalitat de les idees, utilitat de la informació i contribució a la creació de coneixement

JURAT
El jurat estarà format per:
• Representants de l’Escola Josep Madrenys de Vilobí i de l’IES de Santa Coloma de Farners
• Tècnics de l’Ajuntament
• Experts educatius del municipi
La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases.

PREMIS
• Hi ha dues categories:
o Temàtica local: municipi de Vilobí d’Onyar
o Temàtica general
• El premi: Un premi per categoria amb un valor de 150€ cada un.

VEREDICTE
L’acte públic de lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 21 d’abril a les 18h a Can Roscada.