Per la defunció del germà de la nostra companya i regidora, Laura Vendrell, decretem tres dies de dol i suspenem tots els actes institucionals.