Subvenció per a l’actuació arxivística concedida a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar

En data 6 d’octubre de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, es va concedir una subvenció de 4.611,94 € a l’ajuntament de Vilobí d’Onyar pel projecte d’actuació arxivística a l’ajuntament, dins la convocatòria de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2020.‰