Darreres subvencions de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar

La Diputació de Girona, arran de la situació de la covid-19, ha aprovat una nova convocatòria de subvencions en noves tecnologies per a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals.

L’import de la subvenció es determina en funció del nombre d’habitants i en el cas de Vilobí d’Onyar li correspon un import màxim de 1.750 €, que s’ha sol·licitat i justificat per a la compra d’ordinardors portàtils per a teletreball del personal municipal.