La Diputació de Girona convoca per a l’any 2017 uns ajuts per a esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
Aquestes subvencions s’han de demanar a través dels ajuntaments respectius. Per això l’ajuntament de Vilobí d’Onyar fa una crida a tots aquells esportistes que reuneixin els requisits següents:

  • Empadronats a Vilobí d’Onyar
  • Practicants d’esports individuals
  • No professionals
  • Menors de 25 anys
  • Que prèvia classificació han participat individualment en les competicions esportives de Campionat d’Espanya, Campionat d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions, entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017.

Els interessats poden presentar una instància al Registre General de l’ajuntament fins al dia 21 d’agost de 2017 sol·licitant participar en la convocatòria d’ajuts de la Diputació per a l’any 2017. En la instància han de manifestar que coneixen i accepten les bases que regeixen la convocatòria; també han d’acreditar documentalment els requisits citats (excepte l’empadronament) i adjuntar-hi:

  • DNI
  • Llistat de la federació corresponent que acrediti la participació i la classificació obtinguda en l’esdeveniment esportiu que permeti valorar el seu grau d’execució.

Per consultar les bases cliqueu aquí (BOP núm. 100 de 25 de maig de 2017).