S’aprova per ple el Pla Local de Seguretat Viària

Ple del 25-01-18

El pla s’ha aprovat per sis vots a favor (GMI) i 5 abstencions (PDCAT).

La carretera GI 533 al seu pas per Sant Dalmai és un punt crític pel que fa la seguretat viària. Per evitar accidents l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va demanar a la Generalitat la instal·lació d’un radar per sancionar els excessos de velocitat.
La Generalitat va declinar la demanda al·legant que per sinistralitat no procedeix, però el Servei Català de Trànsit va oferir al consistori un Pla Local de Seguretat Viària.
En data 26 d’octubre de 2017, l’Ajuntament va signar el conveni referit a la col·laboració per a la redacció d’aquest.
Aquest conveni té una durada de 4 anys prorrogables. El Servei Català de Trànsit es compromet a: dirigir l’elaboració i redacció del PLSV, aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible el punt anterior, i establir criteris comuns per a tots els PLSV que en facin homogeni el contingut per a tots els municipis, tot i atenent la diversitat de cadascun.
Per fer-lo es va recórrer tot el municipi, anotant els punts més crítics (com la cruïlla del restaurant L’Empalme, l’accés a Sant Dalmai per la Plaça Països Catalans, els entorns de la Plaça Nova de Vilobí, l’accés a Cal Ferrer Pagès o la carretera de Caldes al seu pas per Salitja). També s’anotaven correccions o mancances.
Es van proposar millores molt diverses: canvi d’ubicació de certs passos de vianants, senyalitzacions horitzontals i verticals, eixamplament de voreres o l’estrenyiment de certs carrers per obligar als cotxes a circular més a poc a poc, etc.
Totes aquestes mesures s’han plasmat en un pla local de 160 pàgines encarat a millorar la seguretat del vianant i a reduir la sinistralitat.
L’objectiu es reduir la sinistralitat un 25% el 2020 seguint la fita establerta pel Llibre blanc de la Comissió Europea en matèria de transport.
En el darrer ple (23-11-17) es va aprovar també per sis vots a favor (GMI) i cinc abstencions (PDECAT) l’aportació per part del Servei Català de Trànsit d’un aparell cinemòmetre per l’Ajuntament per poder vigilar la velocitat.
En el ple ordinari celebrat ahir al vespre al pavelló de Sant Dalmai (20 h ) es va aprovar aquest pla per sis vots favor i cinc abstencions. Actualment el PLSV es troba en fase d’exposició pública perquè en els propers 30 dies els veïns hi puguin dir la seva.
L’Ajuntament ha mostrat el seu compromís en complir aquest pla, no en la seva totalitat de moment perquè és molt extens, però sí que es volen anar prenent totes les mesures aconsellades progressivament.