En el darrer ple extraordinari del dia 5 de juliol de 2023 es va fer menció especial a les retribucions econòmiques dels regidors i regidores del consistori municipal. Volem ser transparents en tot, i no generar dubtes ni falses informacions. Per això, hem cregut oportú amb el departament d’intervenció redactar un document on podeu consultar totes les retribucions del govern i de l’oposició de l’any 2022 i fins al 15 de juny del 2023.

Aquesta informació es proporciona des del consistori perquè no hi hagi malentesos ni dubtes, perquè pugueu conèixer de primera mà les dades econòmiques i la situació actual.

Aviat, tota la informació estarà actualitzada al web Canal de Transparència de Vilobí d’Onyar que es pot consultar des de la pàgina web de l’Ajuntament.

 

Podeu consultar el document retribucions 2022-2023