PRESENTACIÓ DEL POUM

El proper divendres 31 de març a les 20 hores es presentarà el nou Avanç de Planejament del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) a la Sala d’Actes de Can Roscada.

L’any 2018, quan s’estava treballant en el document d’Aprovació Inicial del POUM, l’Agència Catalana de l’Aigua va parar els treballs donat que s’estaven revisant i actualitzant els mapes d’inundabilitat a nivell de tot el territori català. En el cas del pla de Vilobí d’Onyar, aquests nous mapes d’inundabilitat molt més exigents, van fer que calgués un replantejament general del pla urbanístic.

No va ser fins el maig de 2022 que l’ACA va posar a exposició pública, en el qual l’Ajuntament de Vilobí hi va presentar al·legacions. Va caldre esperar a l’aprovació definitiva dels nous mapes d’inundabilitat.

Alhora, l’estudi d’inundabilitat realitzat per l’ACA només recull els principals cursos fluvials, havent-se d’ampliar les zones d’estudi per part de l‘Ajuntament com en cursos secundaris com la Riera de Grevalosa a l’alçada de Can Bells, el Rec del Sot de Can Terrer o el Rec de Banyacans a Sant Dalmai.

No va ser fins a desembre de 2022 que l’ACA va emetre informe favorable a l’estudi d’inundabilitat municipal ampliat.

Així doncs durant tot aquest període s’ha anat treballant en el POUM però els treballs de redacció no s’han pogut tancar fins que s’ha obtingut dit informe favorable.