La situació generada per l’evolució del coronavirus COVID-19 ha suposat l’adopció de diferents mesures extraordinàries al nostre municipi. Podeu consultar aquí el nou Decret de l’Alcaldia en el qual es recullen totes aquestes mesures preventives.