Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2020, s’ha acordat aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a auxiliar administratiu/va beneficiari/a del programa de garantia juvenil, en el marc de la Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya, en el règim de laboral temporal de 6 mesos i jornada complerta i creació d’una borsa de treball.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la d’aprofitar els ajuts concedits pel Servei públic d’Ocupació de Catalunya per incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

L’objecte és la contractació amb caràcter temporal (sis mesos) i a temps complert d’un contracte en pràctiques d’un/a auxiliar administratiu/va beneficiari/ària del programa de Garantia Juvenil per donar suport a l’Espai Jove del municipi i també la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles necessitats fins al final del període de subvenció.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre general de l’ajuntament, per instància genèrica adreçada a l’alcaldessa.

Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria.