Instal·lació fotovoltaica a l’edifici de l’ajuntament

 

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha realitzat una instal·lació fotovoltaica en autoconsum instantani (12,5 kWN), formada per 34 panells fotovoltaics de 425 Wp cadascú, fent una instal·lació fotovoltaica total de 14,4 kWp. El conjunt de panells s’ha instal·lat a la coberta inclinada de l’edifici de l’Ajuntament. 

Els objectius principals són la reducció d’emissions de CO2 al medi ambient i l’estalvi econòmic per a l’Ajuntament. 

S’estima una producció anual d’energia renovable de 16.420 kWh. 

L’actuació realitzada permetrà reduir el consum energètic en un valor aproximat de 8.867 kWh/any i reduir les emissions de gasos al voltant de 7,2tCO2/any.

El cost total de la instal·lació ha estat de 29.926,81 € (iva inclòs), dels quals 9.000 € són subvencionats per la Diputació de Girona.