Espai Jove de l’Ajuntament de Vilobí

Formulari d’autorització

  Dades del participant

  En cas de ser menor d’edat:

  Autorització de participació a l’activitat


  AUTORITZO al meu fill/a a participar en la present activitat que s’organitza des de l’espai jove de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, i em faig responsable del meu fill/a i dels seus actes durant l’activitat.

  Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.

  Autoritzo a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en les fotografies corresponents a les activitats organitzades per l’àrea de joventut de l’ajuntament de Vilobí i que siguin publicades en els diferents mitjans de comunicació i difusió de l’Ajuntament (web, facebook, blogs, publicacions escrites...)

  I ACCEPTO les condicions de l’activitat.