Darreres subvencions de la Diputació de Girona al municipi de Vilobí d’Onyar

 

Aquestes són les darreres subvencions que la Diputació de Girona ha atorgat al municipi de Vilobí d’Onyar:

Actuació subvencionada

Data atorgació

Import

Implementació de la participació ciutadana al municipi

21/03/2017

1.413,39 €

Fira de la llet 2017

14/07/2017

3.000,00 €

Arranjament camins previstos en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals

18/07/2017

2.113,09 €

Reparació i millora del ferm d’una sèrie de camins rurals a l’entorn del nucli de Salitja

16/05/2017

42.954,00 €

Despeses culturals

16/05/2017

7.580,00 €

Accés a les noves tecnologies

20/06/2017

1.632,05 €

Foment i promoció d’activitats físicoesportives

20/06/2017

2.000,00 €

Reforma puntual pavelló Vilobí

20/06/2017

12.000,00 €

Gestió servei comptabilitat energètica

18/07/2017

648,00 €

Actuacions millora eficiència energètica Escola Josep Madrenys

18/07/2017

6.987,89 €

(Publicació segons l’article 24 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona que fa referència a l’obligació del beneficiari de subvencions a fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció).