Convocatòria sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament 18 de setembre de 2023

Ordre del dia:

1.- Pronunciament del ple sobre la urgència de la sessió

2.- Prendre coneixement de la defunció del Sr. Joan Pagès Aregay, alcalde d’aquest Ajuntament.