Convocatòria oberta per participar als Premis Treballs de Recerca 2017 

Ja s’ha obert la convocatòria per participar als Premis Treballs de Recerca 2017. Hi poden participar fins al 3 d’abril tots els nois i noies empadronats a Vilobí d’Onyar que estiguin cursant 2n de Batxillerat durant el present curs. A continuació podeu consultar les bases:

 

BASES PREMIS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT

DESTINATARIS

S’hi poden presentar tots els joves empadronats al municipi de Vilobí d’Onyar que estiguin cursant 2n de Batxillerat durant el curs 2016/17.

PRESENTACIÓ

 • Els treballs s’han de presentar a l’ajuntament en format PDF.

  • Presencial a l’ajuntament mitjançant un CD o USB.

  • Per correu electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat, amb el concepte: premis recerca 2017

 • En un document a part cal facilitar el nom i cognoms, el títol del treball, el centre d’estudi, el telèfon de contacte i la temàtica que es presenta (general o Vilobí).

 • Cal adjuntar un resum i una selecció de paraules clau, en format PDF, amb una extensió màxima d’un full. Al resum han de constar-hi els objectius, els resultats i les conclusions de la recerca.

 • Es presentaran els treballs en pseudònim i de forma que l’autor no es pugui identificar.

 • Terminis:

  • Els treballs s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar (horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 i també els dijous de 16:30 a 19:30h).

  • Fins el dilluns 3 d’abril.

 • No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini i que no compleixi la documentació sol·licitada.

CRITERIS D’AVALUACIÓ (generals)

 • Qualitat del treball escrit:

  • Estructura del dossier

  • Ús adequat de la llengua escrita

  • Redactat ben estructurat i amb rigor formal

  • Presentació neta i acurada

 • Contingut del treball:

  • Comunicació de les idees de forma clara i precisa

  • Correcció en els continguts conceptuals exposats

 • Capacitat de síntesi sentit crític en l’elaboració del treball

 • Originalitat de les idees, utilitat de la informació i contribució a la creació de coneixement

JURAT

El jurat estarà format per:

 • Representants de l’Escola Josep Madrenys de Vilobí i de l’IES de Santa Coloma de Farners

 • Tècnics de l’Ajuntament

 • Experts educatius del municipi

La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases.

PREMIS

 • Hi ha dues categories:

  • Temàtica local: municipi de Vilobí d’Onyar

  • Temàtica general

 • El premi: Un premi per categoria amb un valor de 150€ cada un.

VEREDICTE

L’acte públic de lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge 23 d’abril a les 12:30 h.