Convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2023-2024

 

Des del dia 3 de novembre al 20 de novembre es poden sol·licitar les ajudes per a l’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2023-2024. Aquesta convocatòria està dirigida als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. 

En el següent enllaç trobareu tota la informació per a poder demanar la subvenció. Convocatòria, informació i requisits per a rebre la subvenció per a la compra de llibres de text i material escolar. 

Per a poder rebre la subvenció, s’haurà d’entregar la documentació necessària establertes a les bases, i el full de sol·licitud omplert amb les dades personals que es demanen. Formulari sol·licitud ajuts.