De conformitat amb l’article 133 de la Llei Estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de reglament o ordenança, s’efectuarà una consulta pública, mitjançant el portal web de l’Ajuntament en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.S’inicia el procés participatiu per l’aprovació d’un reglament especial  d’honors i distincions de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.

 

Els objectius de la norma són: regular la concessió d’honors i distincions per part de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, per tal de premiar o reconèixer les actuacions que es consideren mereixedores de la seva concessió.

 

El procés de consulta pública estarà obert a la web de l’Ajuntament durant un període de 10 dies hàbils, fins el dia 27 de gener de 2021, es podrà participar a través de les següents vies:

 

  • Mitjançant correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat indicant a l’assumpte “Consulta prèvia reglament especial d’honors i distincions”

 

  • Presencialment, mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilobíd’Onyar.