La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció 21.000 € a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, amb la qual s’ha pogut sufragar part del cost del canvi d’enllumenat públic.

Precisament, a principi d’estiu es va acabar d’executar la millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’enllumenat públic exterior del municipi. L’actuació va consistir en el canvi lluminàries a tecnologia LED, informatització de l’inventari, regulació de flux punt a punt, ajust de la potència contractada, telegestió, control de la contaminació lumínica, revisió de quadres elèctrics, millora de la il·luminació, etc…

Els objectius són la millora de la il·luminació (encara hi havia làmpades molt velles que feien poca llum) i la reducció d’emissions de CO2, però també l’estalvi econòmic i un millor funcionament.

Es van substituir 814 lluminàries a tecnologia LED de les 997 que té el municipi (el 84% de total, el 16% restant ja eren LED) i es varen instal·lar, als 17 quadres elèctrics, un sistema de telegestió i monotorització per tenir controlat l’estat, funcionament i el consum.

El cost total ha sigut de 272.058€, dels quals 130.756 € (48%) han estat aportats per l’empresa adjudicatària del servei, que a canvi ha obtingut un contracte de manteniment de 8 anys. Per tant, el cost real de la inversió és de141.302€ (52%).

L’Ajuntament estalviarà 287.610 kWh/any, el 73% del consum actual, evitant així l’emissió de 106.190 Kg de CO2 a l’atmosfera, el que equival a passar de pagar 51.300€ anuals de consum, a pagar-ne uns 11.500€.

Això suposa un estalvi del 78%, perquè cal sumar-hi l’ajust a la baixa de les potències contractades. Dels 39.844€ d’estalvi anuals, aproximadament el 85% serà per amortitzar l’obra i el servei de manteniment preventiu durant els 8 anys de contracte, i el 15% restant serà d’estalvi real per a l’Ajuntament.

El manteniment reactiu el segueix fent la mateixa empresa local que ja el venia realitzant.

La millora ha estat general però potser on més s’ha notat és al carrer Sant Narcís (veure imatges) on s’han substituït també els bàculs. Els antics eren molt baixos per l’amplada de la via i pels arbres que hi ha. S’ha posat doble lluminària, una per la zona de circulació i l’altre per la vorera.

Al carrer Empordà també s’han posat dos bàculs de doble lluminària ja que les existents estaven adossades a la façana de l’edifici i quedaven lluny de la zona de circulació.