Es fa saber a tota la població que gràcies a la connexió de xarxa d’abastament d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja, els nivells de nitrats de Sant Dalmai estan dintre dels permesos pel Reia Decret 140/2003. Per tant, l’aigua de la xarxa torna a ser l’òptima pel consum humà.

Llegir el BAN sencer