El casal de tardes torna del 5 al 21 de juny, de 15:30 a 17:00 

Full d’inscripció del casalet de juny 2024