Aquest proper dijous, Ple Municipal de setembre a Salitja

Logotip Vilobí d'Onyar

Aquest proper dijous, 28 de setembre, la rectoria de Salitja acollirà una nova sessió del Ple Ordinari Municipal. Serà a les 20h i comptarà amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior num. 21/2017 pl2017-07-27.

2. Supervisió d’òrgans de govern:
2.1 Donar compte de l’execució pressupostària del 2n. trimestre de 2017 en compliment de la llei orgànica 2/2012.
2.2 Donar compte dels informes de tresoreria, llei de la morositat: període mitjà de pagament del 2n. trimestre de 2017.
2.3 Donar coneixement de les juntes de govern local.
2.4 Donar coneixement de les resolucions de l’alcaldia.
2.5 Donar compte de la resolució de l’alcaldia 273/2017 relativa a la renúncia al càrrec d’assessors externs de la Junta de Govern Local, i modificació del cartipàs num.: 4/2017, deixant sense efecte el nomenament de col·laborador.

3. Propostes d’acord:
3.1 Ratificació de la resolucio de l’alcaldia núm. 257/2017, de nomenament de Vilobinenca Il.lustre 2017.
3.2 Modificacio d’ordenances fiscals del municipi.
3.3 Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants amb referència a 1 de gener de 2015, 1 de gener de 2016 i 1 de gener de 2017

4. Propostes i mocions:
4.1 Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
4.2 Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP, la llar d’infants i el pavelló municipals.

5. Informació sobre gestió municipal.

6. Precs i preguntes.