/Aquest proper dijous, Ple Municipal de juliol

Aquest proper dijous, Ple Municipal de juliol

Aquest proper dijous, 27 de juliol, la sala d’actes de Can Roscada de Vilobí acollirà una nova sessió del Ple Ordinari Municipal. Per raons de caràcter excepcional i alienes a l’Ajuntament, en aquesta ocasió tindrà lloc a les 8 h. Comptarà amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors: SOP 19 de 25/05/2017 i SEP 20 de 08/06/2017.

2. Supervisió d’òrgans de govern:
2.1 Donar coneixement de les juntes de govern local.
2.2 Donar coneixement de les resolucions de l’alcaldia.

3. Propostes d’acord:
3.1 Proposta d’aprovació definitiva de la modificació del plànol de la delimitació d’incendis de Vilobí d’Onyar.
3.2 Proposta de les dues festes locals 2018.
3.3 Proposta d’aprovació compte general 2016.
3.4 Proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona (ATMG).

4. Propostes i mocions:
4.1 Suport al Correllengua 2017.

5. Informació sobre gestó municipal i/o temes urgents, si s’escau.
6. Precs i preguntes.

Un cop finalitzat el Ple hi haurà, com és habitual, un torn de paraula obert al públic assistent.

2017-07-25T08:55:43+02:00NOTÍCIES 2017, INSTITUCIONALS|