CALENDARI FISCAL

Calendari

Calendari fiscal de l’any 2023

 

Béns immobles de característiques especials:

 • De l’1 de març al 30 d’abril

Impost de vehicles de tracció mecànica:

 • De l’1 de març al 30 d’abril

IBI urbana / IBI rústica:

 • De l’1 de març al 30 d’abril

Període de cobrament d’escombraries:

 • De l’1 de juliol al 31 d’agost

Període de cobrament del clavagueram:

 • De l’1 de juliol al 31 d’agost

Període de cobrament IAE:

 • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Període de cobrament Cementiri:

 • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Període de cobrament Guals:

 • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Període de cobrament llicència auto-taxis

 • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

 

Atenció ciutadana a l’Ajuntament: Tots els dimecres de cada mes (excepte festius) de gener a desembre

Calendari

Calendari fiscal de l’any 2022

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal ha elaborat el calendari fiscal per a l’exercici de 2022 dels diferents ingressos de dret públic de venciment periòdic del municipi.

Béns immobles de característiques especials:

 • De l’1 de març al 30 d’abril

Període de cobrament d’escombraries / clavegueram/ cementiri / guals / llicència auto-taxis / IAE:

 • De l’1 de maig al 30 de juny

Impost de vehicles de tracció mecànica:

 • Del 1 de juliol al 30 d’agost

IBI urbana / IBI rústica:

 • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

 

Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: Tots els dimecres de cada mes (excepte festius) de gener a desembre

Calendari

Calendari fiscal de l’any 2021

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal ha elaborat el calendari fiscal per a l’exercici de 2021 dels diferents ingressos de dret públic de venciment periòdic del municipi.

Béns immobles de característiques especials:

 • De l’1 de març al 30 d’abril

Període de cobrament d’escombraries / clavegueram/ cementiri / guals / llicència auto-taxis / IAE:

 • De l’1 de maig al 30 de juny

Impost de vehicles de tracció mecànica:

 • Del 1 de juliol al 30 d’agost

IBI urbana / IBI rústica:

 • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

 

Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: Tots els dimecres de cada mes (excepte festius) de gener a desembre

Calendari

Calendari fiscal de l’any 2019

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal ha elaborat el calendari fiscal per a l’exercici de 2019 dels diferents ingressos de dret públic de venciment periòdic del municipi.

Impost de vehicles de tracció mecànica:

 • Del 1 de juliol al 30 d’agost

Béns immobles de característiques especials / escombraries / clavegueram/ cementiri / guals / llicència auto-taxis / IAE / impost de vehicles de tracció mecànica:

 • De l’2 de maig al 28 de juny

IBI urbana / IBI rústica:

 • De l’2 de setembre al 31 d’octubre

Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: Tots els dimecres de cada mes (excepte festius) de gener a desembre

Informació adicional:

Calendari

Calendari fiscal de l’any 2018

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal ha elaborat el calendari fiscal per a l’exercici de 2018 dels diferents ingressos de dret públic de venciment periòdic del municipi.

Impost de vehicles de tracció mecànica:

 • Del 3 de juliol al 31 d’agost

Béns immobles de característiques especials / escombraries / clavegueram/ cementiri / guals / llicència auto-taxis / IAE / impost de vehicles de tracció mecànica:

 • De l’2 de maig al 30 de juny

IBI urbana / IBI rústica:

 • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Atenció ciutadana en el propi Ajuntament: Tots els dimecres de cada mes (excepte festius) de gener a desembre

Informació adicional:

Per a la vostra informació, es compta amb atenció ciutadana al propi ajuntament
tots els dimecres de cada mes (excepte festius).

Calendari

Calendari fiscal de l’any 2015

Període de cobrament impost de vehicles de tracció mecànica:

 • Del 12 de febrer al 16 d’abril

Període de cobrament de béns immobles de característiques especials, taxes Escombraries, Clavegueram, Cementiri, Guals i Llicències Auto-Taxis i IAE:

 • Del 2 de maig al 30 de juny

Període de cobrament de l’IBI Urbana i IBI Rústica:

 • De l’1 de setembre al 31 d’octubre.