Tens plans pel proper diumenge 25 de novembre? Vine a netejar la capçalera de l’Onyar i l’entorn