TRET DE SORTIDA A LA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha sol·licitat, mitjançant el Pla de Serveis d’Assistència per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona, l’assistència tècnica per a la Redacció de la memòria tècnica per impulsar comunitats locals d’energia al nostre municipi.

Una comunitat energètica local (CEL) és una associació controlada a nivell local (ciutadania, ajuntament…) i sense ànim de lucre, que permet que les parts implicades participin activament i de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic. És un mecanisme clau per avançar cap a una transició energètica més equitativa i que dona oportunitats perquè tothom pugui participar-hi. L’objectiu principal, sempre és el benefici local.

Les CEL poden esdevenir l’eina principal per fer realitat l’empoderament municipal al sector energètic i treballar cap a l’auto-producció i la desconnexió de la xarxa. Amb l’àmplia previsió d’instal·lació de plaques solars a les teulades dels edificis municipals, algunes ja en funcionament, es podria constituir la primera CEL que donaria servei als edificis municipals, cobrir les llars que pateixen pobresa energètica i compartir el sobrant amb la resta de llars interessades.