Estan finalitzant les obres d’instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló de Sant Dalmai. L’actuació consisteix en la instal·lació d’una caldera de biomassa amb estella forestal, de 100 kWt de potència, que donarà aigua calenta i calefacció a l’equipament.

 

Els objectius principals són la reducció d’emissions de CO2 al medi ambient i l’estalvi econòmic per a l’Ajuntament.

 

El cost total de la instal·lació és de 97.976,85 € (IVA inclòs) dels quals 41.399,08 € són subvencionats per la Diputació de Girona i la resta, 56.577,77 €, són a càrrec de l’Ajuntament.

 

Ens els anys pre-pandèmia el cost energètic de l’edifici ha sigut d’uns 7.500€/any. ha anat en augment degut a l’alça del preu del gas. Amb la instal·lació de la caldera de biomassa s’ha calculat un estalvi econòmic anual del 68%, per tant la despesa energètica anual passarà a ser d’uns 2.200 €.

 

Es calcula que consumirà, passada la pandèmia, 115,4 m3/any d’estella. Dita estella ha de ser procedent de gestió forestal sostenible i de proximitat, segons clàusules del projecte.

 

Així doncs, a part de la positiva reducció d’emissions de CO2 al medi, 27,73 Tn/any de CO2 estalviades, aquesta instal·lació permetrà un estalvi econòmic anual d’uns 5.300 €, amb un període d’amortització de la instal·lació d’uns 10 anys, mentre que la vida útil d’una caldera de biomassa d’aquestes característiques és de 20 anys.

 

Alhora, i segons el plec de condicions de licitació, l’empresa adjudicatària haurà de realitzar diverses millores la il·luminació de l’edifici: canviar els focus de pista per focus eficients tipus LED amb un estalvi del 45% i millorant la il·luminació respecte l’actual, i la substitució dels focus i les llumeneres exteriors, amb un estalvi energètic del 68%.

 

Es preveu que la caldera del Pavelló de Sant Dalmaipugui entrar en funcionament al novembre.