RESERVA DEL ROCÒDROM

 

1. Llegir els usos del Rocòdrom.

2. Descarregar-se el document d’autoresponsabilitat COVID-19 i omplir-lo.

3. Demanar via instància genèrica poder fer ús del rocòdrom amb la següent informació: Nom complet, DNI, determinar el/s dia/es i hores que fareu ús del Rocòdrom i aportar adjunt el document d’autoresponsabilitat COVID-19.

Un cop fet això, al cap de pocs dies rebreu resposta a la vostra instància confirmant-vos el vostre accés a l’espai en els horaris que vau demanar (sempre que en aquest horari no s’hagi superat l’aforament permès), o bé rebreu la contestació requerint que esmeneu la informació o els documents que facin falta. En aquesta resposta us enviarem un codi d’accés, que serà el que haureu d’utilitzar per accedir a l’espai.

 

Horaris del rocòdrom:

Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge de 9.00h a 21.00h. 

 

 

MESURES EXCEPCIONALS PER LA COVID-19 EN L’ÚS DEL ROCÒDROM ‘EL SINDICAT’

 

Mesures de funcionament

 • S’ha de sol·licitar tenir el permís de l’Ajuntament per accedir al rocòdrom. Aquest s’ha de sol·licitar per instància genèrica per E-TRAM.
 • L’horari del rocòdrom:
  • Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge.
  • De 9 a 21h
 • Tenir signat el full de declaració responsable i coneixement de les mesures de sanitat actuals i les del propi rocòdrom.
 • Aforament del rocòdrom: 6 persones.

 

Mesures obligatòries de protecció i higiene.

 • Ús obligatori de mascareta
 • Distància de seguretat entre els usuaris
 • Desinfecció de mans, abans i després d’accedir a la zona
 • Queda prohibit l’ús de magnesi en pols. És obligatori l’ús de magnesi líquid amb base d’hidroalcohol o la desinfecció de les mans abans de l’escalada per tal d’assegurar la no contaminació de les preses.
 • És obligatori entrenar amb la vestimenta adequada, cobrint el màxim possible les parts del cos que poden contactar amb les superfícies.