/Aquest proper dijous, Ple Municipal de maig

Aquest proper dijous, Ple Municipal de maig

Aquest proper dijous, 25 de maig, la sala d’actes de Can Roscada de Vilobí acollirà una nova sessió del Ple Ordinari Municipal. Serà a les 20h i comptarà amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior: SOP 18 de 23/03/2017.

2. Supervisió d’òrgans de govern:
2.1 Donar compte de l’execució pressupostària del 1er. Trimestre de 2017 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012.
2.2 Donar compte dels informes de tresoreria, Llei de la morositat: període mitjà de pagament del 1er. trimestre de 2017.
2.3 Donar coneixement de les juntes de govern local.
2.4 Donar coneixement de les resolucions de l’alcaldia.

3. Propostes d’acord:
3.1 Proposta d’aprovació de l’avanç del planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal .
3.2 Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits per transferencia de crèdit 1/2017.

4. Propostes i mocions:
4.1 Moció en suport de la plataforma “trans* forma la salut” per a un nou model de salut.
4.2 Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals

5. Informació sobre gestó municipal i/o temes urgents, si s’escau.
6. Precs i preguntes.

Un cop finalitzat el Ple hi haurà un torn de paraula obert al públic assistent.

2017-05-25T09:05:32+02:00NOTÍCIES 2017, INSTITUCIONALS|