Aquest proper dijous, 26 de gener, els baixos de Can Roscada de Vilobí acolliran una nova sessió del Ple Ordinari Municipal. Serà a les 20h i comptarà amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Supervisió d’òrgans de govern:

2.1. ) Donar coneixement de les Juntes de Govern Local.

2.2) Donar coneixement de les Resolucions d’Alcaldia.

3. Propostes d’acord:

3.1) Proposta d’apovació del manifest per destinar el 0,5% de l’IBI a la protecció, foment i salvaguarda de la flora, la fauna i el paisatge natural del municipi de Vilobí d’Onyar.

3.2) Proposta d’aprovació de la declaració de Vilobí d’Onyar, municipi adherit a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra.

3.3) Proposta d’aprovació del projecte de pressupost Municipal 2017.

4. Propostes i mocions.

5. Informació sobre gestions i temes urgents, si s’escau.

6. Precs i preguntes.

Un cop finalitzat el Ple hi haurà un torn de paraula obert al públic assistent.